meer artikels

Sociale bescherming en verkeersveiligheid staan voorop

do 10 jan. 2019 / transport
Donderdag 10 januari - De transportcommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een pakket concrete maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen sociale dumping in het wegvervoer: het fenomeen van de zogenaamde nomadische vrachtwagens wordt aan banden gelegd en de aanpak van postbusondernemingen (schijnconstructies) wordt verstrengd. Er is nog geen akkoord over nieuwe rij- en rusttijden voor chauffeurs. De huidige regels blijven daardoor behouden. Dat is een goede zaak in de strijd tegen sociale dumping en voor de verkeersveiligheid.
Wegvervoer is bijna per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom essentieel. Buitenlandse vrachtwagens zullen niet langer dan 3 dagen aan één stuk op onze wegen kunnen blijven. Ook de strijd tegen postbusondernemingen wordt opgevoerd door extra controles en strengere voorwaarden voor de nodige papieren, personeel en kapitaal op het ondernemingsadres. De Europese regels kunnen ook niet meer worden ontweken door meer bestelbusjes in te zetten, want die worden voortaan aan dezelfde regels onderworpen om de mazen in het net te dichten. Deze voorstellen zijn cruciaal om paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie in de transportsector.

Het verbod op de weekendrust in de cabine blijft overeind. Dat is niet alleen cruciaal vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg. In België en Frankrijk is dit terecht verboden. Een cabine van 2 op 2 meter is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen. Ook de huidige rij- en rusttijden blijven behouden. Er lag een voorstel op tafel waardoor buschauffeurs tot 2 keer per week 16 uur aan een stuk achter het stuur zouden mogen blijven. Dat is onaanvaardbaar, vanuit sociaal oogpunt en uiteraard ook omwille van de verkeersveiligheid.

Maar het werk is nog niet klaar. Buitenlandse chauffeurs moeten ook effectief hetzelfde loon voor hetzelfde werk krijgen. Die sociale wantoestand moet eruit.Daarvoor zijn effectievere controles op internationaal transport cruciaal. De versnelde uitrol van slimme tachografen voor bestaande trucks moet zo snel mogelijk worden goedgekeurd.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken