meer artikels

Europa moet de strijd tegen terreur verder opvoeren

wo 12 dec. 2018 / terreurbestrijding

Minder dan 24 uur na de tragische aanslag in het centrum van Straatsburg, heeft een grote meerderheid van het Europees Parlement het eindrapport goedgekeurd met de aanbevelingen van de bijzondere commissie terrorismebestrijding. Nauwere samenwerking tussen de Europese politie- en inlichtingendiensten staat centraal. Het rapport is het resultaat van anderhalf jaar werk binnen de bijzondere commissie terrorismebestrijding.

Ivo Belet: “De laffe aanslag gisterenavond in Straatsburg maakt duidelijk dat we Europees nog veel nauwer moeten samenwerken om burgers effectief te beschermen. Elk onschuldig slachtoffer is er een te veel. We zijn het aan hen verplicht om de samenwerking binnen Europa verder op te voeren.”

“Europa heeft de voorbije jaren kordate maatregelen genomen. Het aantal Syriëstrijders is quasi tot nul herleid, door strengere controles aan de EU-buitengrenzen en betere info-uitwisseling. Vandaag zijn de meeste daders geradicaliseerd binnen de Europese grenzen, via online propaganda, sociale media, en vage haatpredikers. Dat lijkt ook het geval in Straatsburg. Prioriteit is dat Europa samen met de lidstaten de strijd tegen radicalisering online en offline opvoert. Door van Europol dé centrale digitale terrorismebestrijdingseenheid te maken. Een Europese watchlist van extremistische predikers op te starten. Verenigingen en hun geldstromen te sluiten waar opgeroepen wordt tot haat, geweld of terrorisme. En automatisch info uit te wisselen over geradicaliseerde gevangenen.”

“We moeten politie en justitie nog meer uit de nationale hokjes halen, door uitwisseling van relevante info onderling en met Europol automatisch te maken, en we moeten eindelijk Europees de brug slaan tussen politie- en inlichtingendiensten, om naast elkaar lopende informatiestromen te koppelen en lone wolves en terreurcellen in kaart te brengen. België neemt hier het voortouw, via Joint Intelligence and Decision Centers.”

“Tot slot moet de EU ook de controles aan de buitengrenzen nog verder aanscherpen, door de EU Grens- en Kustwacht te connecteren aan alle Europese databanken, zodat snel kan opgetreden worden tegen valse paspoorten en verdachte criminelen. In alle Europese luchthavens moeten er verplichte identiteitscontroles komen bij het boarden: vandaag wordt in Zaventem wel je identiteitskaart gecontroleerd bij het boarden, maar in Helsinki niet, dat heeft natuurlijk weinig zin. We moeten de mazen in het net sluiten.”

“Als er een terrein is waar Europa zijn meerwaarde kan bewijzen, dan is het hier. Het is onze plicht om de maatregelen in dit rapport hard te maken.”

10 prioriteiten in de strijd tegen terreur uit het eindrapport van de bijzondere commissie terrorisme van het Europees Parlement:

 1. Opvoeren van de strijd tegen radicalisering online door Europol een centrale rol te geven als Europese digitale terrorismebestrijdingseenheid en decryptiehub, die geradicaliseerde boodschappen systematisch en effectief opspoort en verwijdert in samenwerking met de lidstaten.
 2. Europol uitbouwen tot de centrale hub voor informatie-uitwisseling tussen nationale politiediensten en Europese databanken door het automatisch uploaden van relevante info van de nationale databanken naar Europol en de Europese databanken en de uitbouw van een centraal vingerafdruk- en biometrisch gegevenscontrolesysteem bij Europol, om cross-checks op verdachten te versnellen en terreurnetwerken proactief in kaart te brengen.
 3. Opvoeren van de strijd tegen radicalisering op het terrein doormiddel van een Europese watchlist van extremistische predikers, het sluiten van verenigingen waar opgeroepen wordt tot haat, geweld of terrorisme, het afsluiten van verdachte geldstromen uit derde landen naar religieuze organisaties, en verplicht uitwisselen van informatie over geradicaliseerde gevangenen.
 4. Europees de brug slaan tussen politie- en inlichtingendiensten door het uitbouwen van de toegang van nationale inlichtingendiensten tot de Europese politiedatabanken, verdiepen van de samenwerking tussen nationale inlichtingendiensten via de Counter-Terrorism Group, het samenwerkingsplatform van de nationale inlichtingendiensten, en opstart van een gezamenlijke opleiding voor inlichtingendiensten (EU Joint Intelligence Academy), om de gaten in parallelle informatiestromen tussen politie- en inlichtingendiensten in Europa te sluiten.
 5. Aanscherpen van de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie door verplichte informatie-uitwisseling tussen de Europese Grens- en Kustwacht en de nationale politie en grenswacht, de Europese Grens- en Kustwacht toegang te geven tot alle Europese databanken, en de nationale grenswachtdatabanken beter op elkaar af te stemmen.
 6. Verplichte identiteitscontroles en uitwisseling van PNR-gegevens door elke luchtvaartmaatschappij en uitbreiding van het systeem naar privéjets en internationale trein- en busreizen om de mazen in het net te dichten.
 7. European Terrorist Finance Tracking System (EU-TFTS) om verdachte transacties binnen de Europese betalingsruimte op te sporen, in kaart te brengen en aan verdachte profielen te linken, om terreurnetwerken te onderscheppen.
 8. Uitrol van een identiteitscontrolesysteem en -uitwisseling voor huurautobedrijven.
 9. Europees Coördinatiecentrum voor Slachtoffers van Terrorisme, om automatische compensatie en juridische, medische en psychologische steun voor slachtoffers te verzekeren en steun voor slachtoffers uit andere lidstaten effectiever te coördineren, zodat slachtoffers in geen enkel geval in de kou blijven staan.
 10. Uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie (European Public Prosectors Office, EPPO) naar terreur en georganiseerde misdaad.
Deel dit artikel:
 • Twitter
 • Facebook
 • Linkedin
Artikel afdrukken:
 • Afdrukken