meer artikels

Finaal akkoord over Europees klimaat- en energie-pakket

wo 14 nov. 2018 / klimaat

Aan de vooravond van de klimaatconferentie COP24 in Katowice die de laatste hand moet leggen aan het "rulebook" ter uitvoering van het Parijsakkoord, geeft het Europees Parlement zijn finale goedkeuring aan de Europese 2030 (bindende) doelstellingen rond klimaat & energie.

De wetgeving die het EP vandaag goedkeurt is het sluitstuk van de Europese engagementen in het kader van het klimaatakkoord. Het Europese engagement om de CO2-uitstoot in de EU met 40% te verminderen tegen uiterlijk 2030, is al in wetgeving gebetonneerd. Met de afspraken rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie die we vandaag vastleggen, haalt Europa in praktijk zelfs een uitstootvermindering van 45%.

Concreet verbindt de EU zich ertoe om het aandeel hernieuwbare energie tegen 2030 op te trekken tot 32%. De Europese lidstaten moeten er ook voor zorgen dat tenminste 14% van de transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen komt.

Op het vlak van energiebesparing is er een verhoging van 32,5% tegen 2030 afgesproken. Dat wil zeggen dat we de komende jaren met z'n allen nog veel meer moeten inzetten op energiebesparing.

Alle lidstaten moeten nu voor eind dit jaar hun nationale energie- en klimaatplannen voorleggen, waarin ze hun streefcijfers en nationale maatregelen uiteenzetten. Als de optelsom van de nationale streefcijfers onvoldoende blijkt, zal de Europese Commissie de resterende uitdagingen via een afgesproken mechanisme verdelen. Tegen eind 2019 moeten de nationale doelstellingen dan definitief verdeeld en goedgekeurd zijn.

In België is het sowieso een moeilijke klus om dergelijke coördinatie-oefeningen tijdig af te ronden. Laten we alle zeilen bijzetten om de Europese tijdlijn te halen.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken