meer artikels

Nieuwe meerjarenbegroting van de EU: Parlement roept de Raad op tot meer ambitie

di 13 nov. 2018 / budget

Het Europees Parlement stemt vandaag over een rapport dat duidelijke prioriteiten naar voor schuift voor de volgende meerjarenbegroting van de EU en oproept tot meer ambitie in de Raad, waar de ontwerpbegroting momenteel op tafel ligt. De nieuwe meerjarenbegroting moet een duidelijk signaal sturen aan alle Europeanen dat de EU er is om hen te beschermen. Daarvoor zijn slimme besparingen en toekomstgerichte investeringen broodnodig.

Veiligheid, een doeltreffende grensbewaking, de strijd voor een gezonde leefomgeving en innovatie in hernieuwbare energie: het zijn dé terreinen waar Europa het verschil kan maken. Tegelijk moeten we de kosten opvangen die ontstaan als de Britten vertrekken, willen we voorkomen dat onze economie de gevolgen draagt. De prioriteiten die door het Parlement naar voor worden geschoven, zijn de juiste: een gevoelige verhoging van de middelen voor Europol en politie- en justitiesamenwerking, 10.000 extra Europese grenswachten en een verdubbeling van de fondsen voor klimaatactie en energie-efficiëntie. Stuk voor stuk investeringen waarbij de mensen waar voor hun geld krijgen. De middelen kunnen onder meer komen van een Europese financiële transactietaks of een bijdrage op niet-gerecycleerd plastic, slimme maatregelen die onze doelstellingen ondersteunen, zonder aan de portefeuille van de mensen te raken.

Het Parlement maakt duidelijke keuzes die steek houden. Lidstaten willen dat de EU meer uitgeeft voor nieuwe prioriteiten zoals veiligheid en migratie maar willen tegelijk minder bijdragen. Dan wordt het moeilijk natuurlijk. Zeker nu de Britse uitstap een behoorlijke hap uit het budget zal nemen. Daarom vraagt het Parlement, terecht, méér van de lidstaten dan de Commissie: 1,3% van het BNP tegenover 1,1%. Daarnaast willen we vereenvoudigde, eigen inkomsten. Een sterk Europa moet een sterke portefeuille hebben. Wat we niet willen, en het Parlement steunt deze eis, is dat de rekening door de landbouwers wordt betaald. De Commissie wil 15% besparen op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wij zeggen duidelijk: neen. Het niveau van het huidig MFK moet worden behouden. Als we kwalitatief en duurzaam eigen voedsel willen dan is het laatste wat we moeten doen, de factuur naar de boeren doorschuiven.

Dat het Parlement ambitie heeft blijkt ook uit de voorgestelde verhoging in uitgaven voor onderzoek en innovatie. Er wordt ook speciaal de nadruk gelegd op ondersteuning van kmo’s wat voor Vlaanderen erg belangrijk is. En last but not least: onderwijs. Het budget voor Erasmus+ wordt verdrievoudigd. Zo kunnen we er eindelijk werk van maken dat meer dan 7% van onze jongeren het zich kunnen permitteren om een tijd in het buitenland te studeren of stage te lopen.

De voorstellen voor een strakkere controle op de EU-fondsen die naar de lidstaten gaan, zijn een goede zaak. Het is hoog tijd om een rem te zetten op het freerider-gedrag van sommige regeringen. Lidstaten die hun verantwoordelijkheid nemen, zoals bij de vluchtelingenopvang, moeten meer steun krijgen uit de Europese begroting, en viceversa. CD&V is er ook voor gewonnen om de EU-middelen in de toekomst te koppelen aan respect voor de rechtsstaat. Lidstaten moeten beseffen dat een onafhankelijke justitie en effectieve corruptiebestrijding cruciaal zijn voor een correcte besteding van de Europese middelen.

We roepen alle fracties, ook de zogenaamde ‘eurorealisten’, op om kleur te bekennen. Wie blijft roepen dat er steeds minder naar Europa moet, heeft manifest ongelijk. Een Europa dat beschermt en ambitie toont, is cruciaal voor de toekomst van dit continent. Dat vraagt een heldere budgettaire vertaling.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken